Project: Distributiecentrum te Haarlem

Projectgegevens:
Soort gebouw    Logistiek gebouw
Opgeleverd       2003
BVO   ca. 6.000 m2 in meerdere bouwlagen
Totale investering   € 18.500.000,-
Bouwkosten     € 7.500.000,-
Bijzonderheden High Risk logistiek pand voor opslag en transport van waarde
Logistiek gebouw in meerdere lagen met vloerbelasting op de verdieping                    van 1.000kg/m2 met zeer grote kolom- en spantafstanden.
Werkzaamheden:       
Opstellen PVE;
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Aansturen ontwerpproces;Coördinatie vergunningsaanvragen:
          Bouwvergunning;
          Milieuvergunning (AMvB);
          Gebruiksvergunning;
          Aanlegvergunning als gevolg van het verloop van nutsvoorzieningen over een deel van het terrein
          Rioolvergunning;
          Inritvergunning;
Aanbesteding en gunning:
     Onderhandse aanbesteding.
Directievoering:
Oplevering en coördinatie nazorg:
     Verzorging van Proces Verbaal van Oplevering en de narooi-rapporten.