Project: Bedrijfsverzamelgebouw te Spijkenisse

Projectgegevens
Soort gebouw  Bedrijfsverzamelgebouw
Opgeleverd    2004
BVO ca. 4.000 m2 in meerdere bouwlagen
Totale Investering       € 14.000.000,-
Bouwkosten                 € 8.300.000,-
Bijzonderheden Project ondanks zeer korte doorlooptijd en beperkt budget
binnen de gemaakte afspraken opgeleverd.
Werkzaamheden:
Opstellen PVE;
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Aansturen ontwerpproces;
► Coördinatie vergunningsaanvragen:
-          Bouwvergunning;
-          Rioolvergunning;
-          Inritvergunning;
Aanbesteding en gunning:
     Onderhandse aanbesteding.
Directievoering:
     Opgetreden als gedelegeerd opdrachtgever;
Oplevering en coördinatie nazorg:
     Verzorging van Proces Verbaal van Oplevering en de narooi-rapporten..