Project: Bedrijfs- en kantoor Verzamelgebouwen te Haarlem

Projectgegevens
Soort gebouw Bedrijfs- en kantoorverzamelgebouw
  Gebouw 1 en 2: Bedrijfsunits in 2 lagen met daarboven in 4 bouwlagen kantoren
  Gebouw 3: Opslaggebouw met 151 stuks opslagbox.
           
Status
Oplevering Gebouw 2 eind 2010
 
BVO Gebouw 1: Bedrijfsunits 1.800 m2; Kantoorunits: 3.800 m2
    Totaal 5.600 m2;    
  Gebouw 2 Bedrijfsunits 3.200 m2; Kantoorunits: 3.800 m2
    Totaal 7.000 m2;    
  Gebouw 3 Totaal 15.000 m2;    
Bouwkosten € 12.100.000,-        
Bijzonderheden Onder- en bovenbouw zijn verdraaid ‘gestapeld’
Werkzaamheden:
Aansturen Optimalisatie ontwerp;
Opstellen PVE;
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Aansturen ontwerpproces;
Coördinatie vergunningsaanvragen:
          - Aanvraag bouwvergunning;
          - Rioolvergunning;
          - Inritvergunning;
          - Gebruiksvergunning;
Aanbesteding en gunning Onderhandse aanbesteding met 3 aannemers
Directievoering; Optreden als gedelegeerd opdrachtgever;
Coördinatie aanleg nutsvoorzieningen Nutsoverleggen gecoördineerd en afspraken gegenereerd voor de
      aanleg van de benodigde nutsvoorzieningen op eigen terrein.
      Verzorging van Proces Verbaal van Oplevering
      en de narooi-rapporten.