Project: Woon- winkelcomplex te Rijsbergen

Projectgegevens:
Soort gebouw Commerciële ruimten met 25 appartementen.
Oplevering n.v.t. plan loopt reeds van 2004 t/m heden.
BVO 4.268 m2
Totale investering € 4.800.000,- (grond in eigendom opdrachtgever)
Bouwkosten € 3.500.000,-
Bijzonderheden Bouwen binnen Strakke contouren (deel provinciale bevoegdheden liggen hier bij de gemeente Zundert)
 Werkzaamheden:
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Opstellen van haalbaarheidsonderzoeken;
Aansturen Optimalisatie ontwerp;
Overleg Hogere en Lagere overheden:
     Intensief overleg met gemeente Zundert inzake Samenwerkings- en Grondovereenskomst en benodigde 
     overige vergunningen.
 
     Verzoek ingediend aan de Gemeenteraad tot het starten van een projectbesluit. Daartoe intensief overleg  
     gehad met hoofd Stedenbouw en Ruimtelijke Ordering en de Wethouder RO.
     Hiertoe een Ruimtelijke onderbouwing laten schrijven en de benodigde onderzoeken uit laten voeren op het  
     gebied van externe veiligheid, archeologie, flora, fauna, grondwater, geluid, asbest en planschade e.d.