Project: Woonboulevard Breda fase III en IV

Projectgegevens: 
Soort gebouw Winkelcentrum
Opgeleverd 2004
BVO 16.000 m2
Bouwkosten € 7.800.000,-
Bouwtijd 7 maanden (!)
Bijzonderheden:                      
Door eigen besloten vennootschap Ontwikkelings Combinatie Breda (OCB) ontwikkeld op risico
van een Stichting.
Technische ontwikkeling door Tempas Bouwmanagement.
Flexibele en aanpasbare gevels.
Inpandig sprinkler bassin onder de BG-vloer.
 Werkzaamheden:       
Opstellen PVE;
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Aansturen ontwerpproces;
Coördinatie vergunningsaanvragen:
-          Bouwvergunning;
-          Milieuvergunning (AMvB);
-          Gebruiksvergunning;
-          Aanlegvergunning als gevolg van het verloop van nutsvoorzieningen over een deel van het terrein
-          Rioolvergunning;
-          Inritvergunning;
Overleg Hogere en Lagere overheden:
    Overleg gevoerd en afspraken gegenereerd met de nutsbedrijven aangaande het omleggen van de
    10kV-  hoofdvoeding van de woonboulevard fase I en II.
     Het verleggen van deze hoofdvoedingsakabel diende te geschieden bij een in  
     bedrijf blijvende Woonboulevard Fase I en II.
Aanbesteding en gunning:
    Onderhandse aanbesteding.
Directievoering
Oplevering en coördinatie nazorg:
    Verzorging van Proces Verbaal van Oplevering en de narooi-rapporten.
Coördinatie inbouwpakket (Mediamarkt/Prenatal/Xenos/BCC e.d..):
     Hiertoe intensief overleg gevoerd met Brandweer Breda aangaande:
     -  De sprinklerinstallatie van Mediamarkt.
        Na intensief overleg overeenstemming bereikt inzake een ondergrondse sprinklerkelder;
     -  Compartimentering BCC.
         Na goed overleg met de Brandweer overeenstemming bereikt inzake flexibele brandwerende    
         compartimentering (firescreens e.d.) als gevolg van overschrijding maximale compartimenteringsgrootte
         van de winkelruimte.