Project: Bedrijfsverzamelcomplex te Amsterdam-Noord

Projectgegevens:     
Soort gebouw   Bedrijfsverzamelgebouw
Opgeleverd        
2005
BVO                          
13.200 m2
in meerdere bouwlagen
Waarvan 3 Torens van 5/6 verdiepingen vanaf het tweede maaiveld op 8m1+mv.
Totale investering        € 21.890.000,-
Bouwkosten                € 9.200.000,-
Bijzonderheden:                    
Complex is gebouwd over een destijds in werking zijnde bio-sanering.
Op de ligging van deze sanering is de gehele fundatie ge-engineerd.
Pand is voorzien van prefab-metselwerk.
 Werkzaamheden:
Opstellen haalbaarheidsonderzoeken;
Opstellen PVE;
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Aansturen ontwerpproces met name de fundaties a.g.v. de bestaande sanering;
Overleg Hogere en Lagere overheden:
Overleggen gecoördineerd met Regionale Brandweer inzake het aanvalplan op de Torens A,B en C.
In goed overleg tot haalbare en betaalbare oplossingen gekomen.
Coördinatie vergunningsaanvragen:
-          Bouwvergunning;
-          Milieuvergunningen;
-          Gebruiksvergunningen;
-          Rioolvergunning;
-          Inritvergunning;
Aanbesteding en gunning:
Onderhandse aanbesteding.
Directievoering:
Opgetreden als gedelegeerd opdrachtgever;
Oplevering en coördinatie nazorg:
Verzorging van Proces Verbaal van Oplevering en de narooi-rapporten.
Coördinatie inbouwpakketten huurders:
Kraton Polymer Research : een groot laboratorium aangaande onderzoek op het gebied van aardoliefracties.
Ten behoeve van de huisvesting van dit laboratorium afspraken gemaakt met de afdeling Milieu en de Brandweer van de gemeente Amsterdam.