Project: Distributiecentrum te Woerden

Projectomschrijving: 
Soort gebouw Logistiek gebouw
Opgeleverd 2006
BVO 5.500 m2
Totale investering € 3.400.000,- (grond in eigendom opdrachtgever
Bouwkosten € 3.000.000,-
Bijzonderheden
Gebouwd tussen en over bestaande loodsen die ooit van Domeinen waren. Mooie balans tussen moderne en jaren-30 architectuur.
Werkzaamheden:       
Opstellen PVE;
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Aansturen ontwerpproces;
Coördinatie vergunningsaanvragen:
    -  Bouwvergunning;
    -  Milieuvergunning (AMvB);
    -  Gebruiksvergunning;
    -  Rioolvergunning;
    -  Inritvergunning;
Overleg Hogere en Lagere overheden:
    -  Coördinatie externe veiligheid als gevolg van het bouwen naast hoofdspoor Utrecht Amsterdam.
        Hiertoe overleggen gecoördineerd met de Regionale Brandweer/Veiligheids Regio en NS.
    -   Overleg met het Waterschap en nutsbedrijven aangaande het omleggen van de netten van de 
         nutsbedrijven en de waterberging van het industrieterrein.
Aanbesteding en gunning:
    Onderhandse aanbesteding.
Directievoering:
    Opgetreden als gedelegeerd opdrachtgever;
Oplevering en coördinatie nazorg:
    Verzorging van Proces Verbaal van Oplevering en de narooi-rapporten.