Project: Kantoorgebouw te Rotterdam

 Projectgegevens:
Soort gebouw Kantoorgebouw
Opgeleverd 2007
BVO 3.000 m2
Totale investering € 5.600.000,-
Bouwkosten € 3.200.000,-
Bijzonderheden Combinatie van gelijmd en geschroefd glas en natuursteen in de gevels
Werkzaamheden:       
Opstellen PVE;
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Aansturen ontwerpproces;
Coördinatie vergunningsaanvragen:
-          Bouwvergunning;
-          Rioolvergunning;
-          Inritvergunning;
Overleg Hogere en Lagere overheden:
-          In overleg met de afdeling Milieu onderzoek gedaan naar en oplossingen gevonden voor
           de hoge geluidsbelasting vanaf de A16 op het pand.
-          In overleg met Bouw en Woning Toezicht onderzoek gedaan en oplossingen gevonden voor de     
           bevestiging van de natuursteen façade van het pand.
Aanbesteding en gunning;
Directievoering;
Oplevering en coördinatie nazorg;
Verzorging van Proces Verbaal van Oplevering en de narooi-rapporten.