Project: Waardetransportcentrum te Amsterdam

 Projectgegevens:
Soort gebouw High Risk Waarde Transportgebouw
Opgeleverd 2008
BVO 2.500 m2
Totale investering € 8.450.000,-
Bouwkosten € 4.800.000,-
Bijzonderheden
Optimalisatie Veiligheid en Beveiliging
Coordinatie Bouwkundige en Elektronische beveiliging.
Werkzaamheden:       
Opstellen PVE;
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Aansturen ontwerpproces;
Coördinatie vergunningsaanvragen:
-          Bouwvergunning;
-          Milieuvergunning (AMvB);
-          Gebruiksvergunning;
-          Rioolvergunning;
-          Inritvergunning;
Aanbesteding en gunning;
     Onderhandse aanbesteding.
Directievoering;
     Opgetreden als gedelegeerd opdrachtgever;
Oplevering en coördinatie nazorg;
     Verzorging van Proces Verbaal van Oplevering en de narooi-rapporten.