Project: High Risk Waardetransport gebouw te Duiven

Projectgegevens:
Soort gebouw High Risk Waardetransportgebouw
Opgeleverd 2008
BVO 1.300 m2
Totale investering € 6.500.000,-
Bouwkosten € 3.355.000,-
Bijzonderheden
Zeer korte doorloop-, ontwikkel en realisatiettijd.
Gevels in zelfreinigend prefab beton
Werkzaamheden:       
Opstellen PVE;
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Aansturen ontwerpproces;
Coördinatie vergunningsaanvragen:
-          Bouwvergunning;
-          Milieuvergunning (AMvB);
-          Gebruiksvergunning;
-          Rioolvergunning;
-          Inritvergunning;
Aanbesteding en gunning;
     Onderhandse aanbesteding.
Directievoering;
     Opgetreden als gedelegeerd opdrachtgever;
Oplevering en coördinatie nazorg;
     Verzorging van Proces Verbaal van Oplevering en de narooi-rapporten.