Project: Bedrijfsverzamelgebouw te Bleiswijk

Projectgegevens:
Soort gebouw Logistiek gebouw
Opgeleverd 2008
BVO 32.000 m2
Totale investering
€ 27.400.000,-
Bouwkosten € 12.200.000,-
Bijzonderheden Gebouw met 32 units met hallen met inwenindige vrije hoogte van 10 m1.
Werkzaamheden:       
Opstellen PVE
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen
Aansturen ontwerpproces
Coördinatie vergunningsaanvragen
-       Aanvraag bouwvergunning;
-       Rioolvergunning;
-       Inritvergunning;
-       Gebruiksvergunning;
Aanbesteding en gunning
Directievoering;