Project: Bouw Controle Centrum te Utrecht

 Projectgegevens:
Soort gebouw Hightec controle centrum
Status
Werkzaamheden uitgevoerd van augustus 2008 t/m april 2009
Project door Opdrachtgever volledig gecancelled.
BVO 4.500 m2
Bouwkosten
€ 3.700.000,-
Bijzonderheden
Bebouwd tussen belendende panden
Stallinggarage te bouwen over DWA-gemaal en Tractietrafo's van Sneltram
Werkzaamheden:       
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Intensief overleg gevoerd met Prorail als gebruiker.
Overleg Hogere en Lagere overheden:
     Intensief overleg gevoerd met Stedebouw en Stadswerken.
     Vergaande afspraken gemaakt met de afdeling Stedenbouw aangaande de stedenbouwkundige
     uitwerking van het project.
     Technische uitvoerbare en betaalbare oplossingen overeengekomen met de Afdeling Stadswerken        
     aangaande het ovcrkluizen van het werkende DWA-gemaal en de in bedrijf zijnde tractietrafo’s van de   
     Sneltram Utrecht-IJsselstein.
Aansturen Optimalisatie ontwerp;
Aansturen ontwerpproces;
Directievoering;