Project: Distributiecentrum te Oudemeer

 Projectgegevens:
Soort gebouw Logistiek gebouw
Opgeleverd
november 2009
nazorg gereed juli 2010
BVO 12.000 m2
Totale investering € 16.750.000,-
Bouwkosten € 6.300.000,-
Bijzonderheden Pand straat op Athony Fokker Business-park en is aangesloten op een centraal sprinklersysteem.
Werkzaamheden:       
Aansturen Optimalisatie ontwerp;
Opstellen PVE;
► Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Aansturen ontwerpproces;
Coördinatie vergunningsaanvragen:
-       Aanvraag bouwvergunning;
-       Rioolvergunning;
-       Inritvergunning;
-       Gebruiksvergunning;
Overleg Hogere en Lagere overheden:
      Intensief overleg gevoerd met de gemeente Lansingerland en de brandweer.
      Overleggen gecoördineerd en afspraken gegenereerd inzake de sprinkler installatie met centraal  
      bluswaterbassin voor het gehele Anthony Fokker Business Park en de reductie van de geluidsbelastingen  
      vanuit Schiphol.
Aanbesteding en gunning  
Directievoering;
     Opgetreden als gedelegeerd opdrachtgever;
Oplevering en coördinatie nazorg;
     Verzorging van Proces Verbaal van Oplevering en de narooi-rapporten.