Project: Bestemmingswijziging perceel te Bavel

Projectgegevens
Soort gebouw Woning met bestemmingswijziging op het perceel
Status Verzoek tot starten projectbesluit ingediend
Bijzonderheden
Betreft een perceel in het bos waarbij een gedeelte in de jaren 50 is gekapt.
Vroeger heeft op dit perceel een woning gestaan waaroor alle nutsvoorzieningen én de inrit al zijn aangelegd.
Werkzaamheden:       
Inventarisatie Landelijk , Provinciaal en Gemeentelijk Beleid:
     Daartoe zijn de Rijksnota’s, het Streekplan/Provinciale structuurplan en de gemeentelijke
     Structuurplannen geanalyseerd op de mogelijkheden en moeilijkheden.
     Op basis van deze inventarisatie is haalbaarheid van de bestemmingswijziging bepaald.
Schrijven Ruimtelijke Onderbouwing:
     Deze Ruimtelijke Onderbouwing zal in eerste instantie als bijlage aan het verzoek aan de
     Gemeenteraad tot het starten van een projectbesluit dienen. Dit wordt door mij fase I-RO genoemd.
     Als de gemeente mee wil werken aan dit plan zal faseII-RO worden opgesteld waarbij de benodigde
     nadere onderzoeken worden uitgevoerd op het gebied van externe veiligheid, archeologie, flora, fauna,  
     grondwater, geluid, asbest en planschade e.d.
Overleg Hogere en Lagere overheden:
     Namens de Opdrachtgever optreden als initiatiefnemer en op die titel communiceren met de Gemeente.