Project: CBR Examencentrum Rotterdam

CBR Examencentrum Rotterdam
Soort gebouw            Examen- en scholingscentrum.
Oplevering:                Bouwvak 2011
BVO                           950m2
Bouwkosten               € 750.000,-
 
Werkzaamheden:       
 • Architectonisch en bouwkundig ontwerp hoofdentree.
 • Opstellen en bewaken haalbaarheidsanalyses:
 • -       Technische haalbaarheid
 • -       Financiële haalbaarheid;
 • Opstellen en bewaken duurzaamheidambitie;
 • Opstellen PVE;
 • Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
 • Aansturen ontwerpproces;
 • Coördinatie omgevingsvergunning;
 • Overleg Hogere en Lagere overheden:
 • -       Welstand Gemeente Rotterdam
 • -       Veiligheidsregio Rotterdam
 • Aanbesteding en gunning; 
 • Directievoering;
 • Optreden als gedelegeerd opdrachtgever;
 • Oplevering en coördinatie nazorg;
 • -       Verzorging van Proces Verbaal van Oplevering en de narooi-rapporten
OPM:
Voor dit project hebben wij o.a. de duurzaamheidsambitie in samenspraak met het CBR opgesteld.
De formulering van die duurzaamheidsambitie is tot stand gekomen door een aantal mogelijkheden te onderzoeken met behulp van Greencalc+.
Aan deze door ons uitgevoerde greencalc+-analyses hebben wij kostenoverzichten en voor-/tegenanalyses verbonden op basis waarvan het CBR haar duurzaamheidsambitie heeft vastgesteld.
Ook hier is gebleken dat het nadenken over duurzaamheid zeer lonend is als dit in aanvang van het project wordt gedaan.