Project: Hotel te Woerden

Projectomschrijving: 
Soort gebouw Hotel
Opgeleverd 2014
BVO ca. 2.000 m2
Totale investering € 6.100.000,-
Bouwkosten € 4.200.000,-
Bijzonderheden Monumentaal pand  uit 1762
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Aansturen ontwerpproces;
Coördinatie vergunningsaanvragen:
    -  Bouwvergunning;
    -  Milieuvergunning (AMvB);
    -  Gebruiksvergunning;
    -  Rioolvergunning;
    -  Inritvergunning;
Overleg Hogere en Lagere overheden:
    -  Intensief overleg met Gemeente, Brandweer en Monumentencommissie;
Aanbesteding en gunning:
    Onderhandse aanbesteding.
Directievoering:
    Opgetreden als gedelegeerd opdrachtgever;
Oplevering en coördinatie nazorg:
    Verzorging van Proces Verbaal van Oplevering en de narooi-rapporten.