Project: IJzerwaren-winkel te Lelystad

Projectomschrijving: 
Soort gebouw Utiliteitsgebouw
Opgeleverd 2020
BVO ca. 1.029 m2
Totale investering € 1.000.000,-
Bijzonderheden Pand met mooie uitstraling voor strak budget
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen;
Aansturen ontwerpproces;
Coördinatie vergunningsaanvragen:
    -  Bouwvergunning;
    -  Milieuvergunning (AMvB);
    -  Gebruiksvergunning;
    -  Rioolvergunning;
    -  Inritvergunning;
Overleg Hogere en Lagere overheden:
    -  Intensief overleg met Gemeente, Brandweer;
Aanbesteding en gunning:
    Onderhandse aanbesteding.
Directievoering:
    Opgetreden als gedelegeerd opdrachtgever;
Oplevering en coördinatie nazorg:
    Verzorging van Proces Verbaal van Oplevering en de narooi-rapporten.